Arabiska för ryckning

ikhtilaaj
ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺝ
ryckning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ryckning uttalas ikhtilaaj och skrivs ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ryckning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ryckning

Alla bokstäver i ryckning

ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺝ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
kha
kh
ta
t
lam
l
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för ryckning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺝ och uttalas ikhtilaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver