Arabiska för bukt

khaliij
ﺧَﻠِﻴﺞ
bukt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bukt uttalas khaliij och skrivs ﺧَﻠِﻴﺞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bukt i:

khuljaan
ﺧُﻠﺠَﺎﻥ
bukt – maskulinum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bukt består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bukt

Alla bokstäver i bukt

ﺧَﻠِﻴﺞ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
kha
kh
lam
l
ya
y
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för bukt består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠِﻴﺞ och uttalas khaliij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver