Arabiska för besvära, uppta

khalaja
ﺧَﻠَﺞَ
besvära, uppta – dåtid han
yakhliju
ﻳَﺨﻠِﺞُ
besvära, uppta – nutid han

Det arabiska verbet för att besvära, uppta skrivs ﺧَﻠَﺞَ och uttalas khalaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻠِﺞُ och uttalas yakhliju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besvära, uppta består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besvära, uppta

Alla bokstäver i besvära, uppta

ﺧَﻠَﺞَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺞ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
kha
kh
lam
l
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för besvära, uppta består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَﺞَ och uttalas khalaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av besvära, uppta

dåtid
nutid
han
khalaja
ﺧَﻠَﺞَ
han - dåtid
yakhliju
ﻳَﺨﻠِﺞُ
han - nutid
hon
khalajat
ﺧَﻠَﺠَﺖ
hon - dåtid
takhliju
ﺗَﺨﻠِﺞُ
hon - nutid
jag
khalajtu
ﺧَﻠَﺠﺖُ
jag - dåtid
'akhliju
ﺃَﺧﻠِﺞُ
jag - nutid