Arabiska för spektrum, uppenbarelse

Tayf
ﻃَﻴﻒ
spektrum, uppenbarelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spektrum, uppenbarelse uttalas Tayf och skrivs ﻃَﻴﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spektrum, uppenbarelse består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spektrum, uppenbarelse

Alla bokstäver i spektrum, uppenbarelse

ﻃَﻴﻒ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Ta
T
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för spektrum, uppenbarelse består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻴﻒ och uttalas Tayf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spektrum, uppenbarelse

fa3l blir Tayf

Vi har sett att det arabiska ordet för spektrum, uppenbarelse skrivs ﻃَﻴﻒ och uttalas Tayf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, y och f, blir ordet Tayf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spektrum, uppenbarelse