Arabiska för genomskinlig

shafiif
ﺷَﻔِﻴﻒ
genomskinlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomskinlig uttalas shafiif och skrivs ﺷَﻔِﻴﻒ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomskinlig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomskinlig

Alla bokstäver i genomskinlig

ﺷَﻔِﻴﻒ
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
fa
f
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för genomskinlig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻔِﻴﻒ och uttalas shafiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver