Arabiska för genomskinlighet

shafaf
ﺷَﻔَﻒ
genomskinlighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomskinlighet uttalas shafaf och skrivs ﺷَﻔَﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomskinlighet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomskinlighet

Alla bokstäver i genomskinlighet

ﺷَﻔَﻒ
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
fa
f
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för genomskinlighet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻔَﻒ och uttalas shafaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver