Arabiska för genomskinlig

shaffaaf
ﺷَﻔَّﺎﻑ
genomskinlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomskinlig uttalas shaffaaf och skrivs ﺷَﻔَّﺎﻑ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken

Så används ordet genomskinlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomskinlig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomskinlig

Alla bokstäver i genomskinlig

ﺷَﻔَّﺎﻑ
ﺷـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
fa
f
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för genomskinlig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻔَّﺎﻑ och uttalas shaffaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver