Arabiska för vara trotsig

jamaHa
ﺟَﻤَﺢَ
vara trotsig – dåtid han
yajmaHu
ﻳَﺠﻤَﺢُ
vara trotsig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara trotsig skrivs ﺟَﻤَﺢَ och uttalas jamaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﻤَﺢُ och uttalas yajmaHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara trotsig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara trotsig

Alla bokstäver i vara trotsig

ﺟَﻤَﺢَ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
jim
j
mim
m
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vara trotsig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻤَﺢَ och uttalas jamaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara trotsig

fa3ala blir jamaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för vara trotsig skrivs ﺟَﻤَﺢَ och uttalas jamaHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är j, m och H, blir ordet jamaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara trotsig

Böjningsformer av vara trotsig

dåtid
nutid
han
jamaHa
ﺟَﻤَﺢَ
han - dåtid
yajmaHu
ﻳَﺠﻤَﺢُ
han - nutid
hon
jamaHat
ﺟَﻤَﺤَﺖ
hon - dåtid
tajmaHu
ﺗَﺠﻤَﺢُ
hon - nutid
jag
jamaHtu
ﺟَﻤَﺤﺖُ
jag - dåtid
'ajmaHu
ﺃَﺟﻤَﺢُ
jag - nutid