Arabiska för trots

jimaaH
ﺟِﻤَﺎﺡ
trots – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trots uttalas jimaaH och skrivs ﺟِﻤَﺎﺡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trots består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trots

Alla bokstäver i trots

ﺟِﻤَﺎﺡ
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
jim
j
mim
m
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för trots består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﻤَﺎﺡ och uttalas jimaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trots

fi3aal blir jimaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för trots skrivs ﺟِﻤَﺎﺡ och uttalas jimaaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, m och H, blir ordet jimaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trots