Arabiska för mognad

rushd
ﺭُﺷﺪ
mognad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mognad uttalas rushd och skrivs ﺭُﺷﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mognad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mognad

Alla bokstäver i mognad

ﺭُﺷﺪ
ﺷـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺪ
 
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
ra
r
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för mognad består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﺷﺪ och uttalas rushd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver