Arabiska för murbruk

shiid
ﺷِﻴﺪ
murbruk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för murbruk uttalas shiid och skrivs ﺷِﻴﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet murbruk består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med murbruk

Alla bokstäver i murbruk

ﺷِﻴﺪ
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
shin
sh
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för murbruk består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷِﻴﺪ och uttalas shiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver