Arabiska för evighet

khuld
ﺧُﻠﺪ
evighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för evighet uttalas khuld och skrivs ﺧُﻠﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet evighet består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med evighet

Alla bokstäver i evighet

ﺧُﻠﺪ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
kha
kh
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för evighet består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻠﺪ och uttalas khuld.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver