Arabiska för menstruera

Tamatha
ﻃَﻤَﺚَ
menstruera – dåtid han
yaTmuthu
ﻳَﻄﻤُﺚُ
menstruera – nutid han

Det arabiska verbet för att menstruera skrivs ﻃَﻤَﺚَ och uttalas Tamatha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻤُﺚُ och uttalas yaTmuthu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet menstruera består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, mim som skrivs och uttalas m och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med menstruera

Alla bokstäver i menstruera

ﻃَﻤَﺚَ
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺚ
 
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺚ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
Ta
T
mim
m
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för menstruera består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻤَﺚَ och uttalas Tamatha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för menstruera

fa3ala blir Tamatha

Vi har sett att det arabiska ordet för menstruera skrivs ﻃَﻤَﺚَ och uttalas Tamatha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, m och th, blir ordet Tamatha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som menstruera

Böjningsformer av menstruera

dåtid
nutid
han
Tamatha
ﻃَﻤَﺚَ
han - dåtid
yaTmuthu
ﻳَﻄﻤُﺚُ
han - nutid
hon
Tamathat
ﻃَﻤَﺜَﺖ
hon - dåtid
taTmuthu
ﺗَﻄﻤُﺚُ
hon - nutid
jag
Tamathtu
ﻃَﻤَﺜﺖُ
jag - dåtid
'aTmuthu
ﺃَﻃﻤُﺚُ
jag - nutid