Arabiska för menstruerande

Taamith
ﻃَﺎﻣِﺚ
menstruerande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för menstruerande uttalas Taamith och skrivs ﻃَﺎﻣِﺚ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet menstruerande består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, mim som skrivs och uttalas m och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med menstruerande

Alla bokstäver i menstruerande

ﻃَﺎﻣِﺚ
ﻃـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺚ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺚ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
Ta
T
alef
mim
m
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för menstruerande består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻣِﺚ och uttalas Taamith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för menstruerande

faa3il blir Taamith

Vi har sett att det arabiska ordet för menstruerande skrivs ﻃَﺎﻣِﺚ och uttalas Taamith. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är T, m och th, blir ordet Taamith.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som menstruerande