Arabiska för baka

khabaza
ﺧَﺒَﺰَ
baka – dåtid han
yakhbizu
ﻳَﺨﺒِﺰُ
baka – nutid han

Det arabiska verbet för att baka skrivs ﺧَﺒَﺰَ och uttalas khabaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺒِﺰُ och uttalas yakhbizu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet baka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet baka består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med baka

Alla bokstäver i baka

ﺧَﺒَﺰَ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺰ
 
kha
kh
beh
b
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för baka består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺒَﺰَ och uttalas khabaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av baka

dåtid
nutid
han
khabaza
ﺧَﺒَﺰَ
han - dåtid
yakhbizu
ﻳَﺨﺒِﺰُ
han - nutid
hon
khabazat
ﺧَﺒَﺰَﺕ
hon - dåtid
takhbizu
ﺗَﺨﺒِﺰُ
hon - nutid
jag
khabaztu
ﺧَﺒَﺰﺕُ
jag - dåtid
'akhbizu
ﺃَﺧﺒِﺰُ
jag - nutid