Arabiska för bageri

makhbaz
ﻣَﺨﺒَﺰ
bageri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bageri uttalas makhbaz och skrivs ﻣَﺨﺒَﺰ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bageri i:

makhaabiz
ﻣَﺨَﺎﺑِﺰ
bageri – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet bageri

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bageri består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bageri

Alla bokstäver i bageri

ﻣَﺨﺒَﺰ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺰ
 
mim
m
kha
kh
beh
b
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för bageri består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺨﺒَﺰ och uttalas makhbaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver