Arabiska för släcka ut

3attama
ﻋَﺘَّﻢَ
släcka ut – dåtid han
yu3attimu
ﻳُﻌَﺘِّﻢُ
släcka ut – nutid han

Det arabiska verbet för att släcka ut skrivs ﻋَﺘَّﻢَ och uttalas 3attama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺘِّﻢُ och uttalas yu3attimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet släcka ut består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med släcka ut

Alla bokstäver i släcka ut

ﻋَﺘَّﻢَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
ta
t
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för släcka ut består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺘَّﻢَ och uttalas 3attama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för släcka ut

fa33ala blir 3attama

Vi har sett att det arabiska ordet för släcka ut skrivs ﻋَﺘَّﻢَ och uttalas 3attama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, t och m, blir ordet 3attama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som släcka ut

Böjningsformer av släcka ut

dåtid
nutid
han
3attama
ﻋَﺘَّﻢَ
han - dåtid
yu3attimu
ﻳُﻌَﺘِّﻢُ
han - nutid
hon
3attamat
ﻋَﺘَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tu3attimu
ﺗُﻌَﺘِّﻢُ
hon - nutid
jag
3attamtu
ﻋَﺘَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'u3attimu
ﺃُﻋَﺘِّﻢُ
jag - nutid