Arabiska för mörker

3atama
ﻋَﺘَﻤَﺔ
mörker – femininum singular

Det arabiska ordet för mörker uttalas 3atama och skrivs ﻋَﺘَﻤَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mörker består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mörker

Alla bokstäver i mörker

ﻋَﺘَﻤَﺔ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ayn
3
ta
t
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mörker består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺘَﻤَﺔ och uttalas 3atama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mörker

fa3ala blir 3atama

Vi har sett att det arabiska ordet för mörker skrivs ﻋَﺘَﻤَﺔ och uttalas 3atama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, t och m, blir ordet 3atama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mörker