Arabiska för attack, knivhuggande

Ta3n
ﻃَﻌﻦ
attack, knivhuggande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attack, knivhuggande uttalas Ta3n och skrivs ﻃَﻌﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attack, knivhuggande består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ayn som skrivs och uttalas 3 och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attack, knivhuggande

Alla bokstäver i attack, knivhuggande

ﻃَﻌﻦ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
ayn
3
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för attack, knivhuggande består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻌﻦ och uttalas Ta3n.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för attack, knivhuggande

fa3l blir Ta3n

Vi har sett att det arabiska ordet för attack, knivhuggande skrivs ﻃَﻌﻦ och uttalas Ta3n. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, 3 och n, blir ordet Ta3n.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som attack, knivhuggande