Arabiska för brådskande

3aajil
ﻋَﺎﺟِﻞ
brådskande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brådskande uttalas 3aajil och skrivs ﻋَﺎﺟِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brådskande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brådskande

Alla bokstäver i brådskande

ﻋَﺎﺟِﻞ
ﻋـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för brådskande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺟِﻞ och uttalas 3aajil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brådskande

faa3il blir 3aajil

Vi har sett att det arabiska ordet för brådskande skrivs ﻋَﺎﺟِﻞ och uttalas 3aajil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, j och l, blir ordet 3aajil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brådskande