Arabiska för accelerera, skynda

3ajjala
ﻋَﺠَّﻞَ
accelerera, skynda – dåtid han
yu3ajjilu
ﻳُﻌَﺠِّﻞُ
accelerera, skynda – nutid han

Det arabiska verbet för att accelerera, skynda skrivs ﻋَﺠَّﻞَ och uttalas 3ajjala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺠِّﻞُ och uttalas yu3ajjilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet accelerera, skynda består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med accelerera, skynda

Alla bokstäver i accelerera, skynda

ﻋَﺠَّﻞَ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för accelerera, skynda består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺠَّﻞَ och uttalas 3ajjala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för accelerera, skynda

fa33ala blir 3ajjala

Vi har sett att det arabiska ordet för accelerera, skynda skrivs ﻋَﺠَّﻞَ och uttalas 3ajjala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, j och l, blir ordet 3ajjala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som accelerera, skynda

Böjningsformer av accelerera, skynda

dåtid
nutid
han
3ajjala
ﻋَﺠَّﻞَ
han - dåtid
yu3ajjilu
ﻳُﻌَﺠِّﻞُ
han - nutid
hon
3ajjalat
ﻋَﺠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3ajjilu
ﺗُﻌَﺠِّﻞُ
hon - nutid
jag
3ajjaltu
ﻋَﺠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3ajjilu
ﺃُﻋَﺠِّﻞُ
jag - nutid