Arabiska för lämna fingeravtryck

baSama
ﺑَﺼَﻢَ
lämna fingeravtryck – dåtid han
yabSimu
ﻳَﺒﺼِﻢُ
lämna fingeravtryck – nutid han

Det arabiska verbet för att lämna fingeravtryck skrivs ﺑَﺼَﻢَ och uttalas baSama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺼِﻢُ och uttalas yabSimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lämna fingeravtryck består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lämna fingeravtryck

Alla bokstäver i lämna fingeravtryck

ﺑَﺼَﻢَ
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
beh
b
Sad
S
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för lämna fingeravtryck består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺼَﻢَ och uttalas baSama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lämna fingeravtryck

fa3ala blir baSama

Vi har sett att det arabiska ordet för lämna fingeravtryck skrivs ﺑَﺼَﻢَ och uttalas baSama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, S och m, blir ordet baSama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lämna fingeravtryck

Böjningsformer av lämna fingeravtryck

dåtid
nutid
han
baSama
ﺑَﺼَﻢَ
han - dåtid
yabSimu
ﻳَﺒﺼِﻢُ
han - nutid
hon
baSamat
ﺑَﺼَﻤَﺖ
hon - dåtid
tabSimu
ﺗَﺒﺼِﻢُ
hon - nutid
jag
baSamtu
ﺑَﺼَﻤﺖُ
jag - dåtid
'abSimu
ﺃَﺑﺼِﻢُ
jag - nutid