Arabiska för göra grov

khashshana
ﺧَﺸَّﻦَ
göra grov – dåtid han
yukhashshinu
ﻳُﺨَﺸِّﻦُ
göra grov – nutid han

Det arabiska verbet för att göra grov skrivs ﺧَﺸَّﻦَ och uttalas khashshana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺸِّﻦُ och uttalas yukhashshinu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra grov består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, shin som skrivs och uttalas sh och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra grov

Alla bokstäver i göra grov

ﺧَﺸَّﻦَ
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kha
kh
shin
sh
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för göra grov består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺸَّﻦَ och uttalas khashshana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra grov

dåtid
nutid
han
khashshana
ﺧَﺸَّﻦَ
han - dåtid
yukhashshinu
ﻳُﺨَﺸِّﻦُ
han - nutid
hon
khashshanat
ﺧَﺸَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tukhashshinu
ﺗُﺨَﺸِّﻦُ
hon - nutid
jag
khashshantu
ﺧَﺸَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'ukhashshinu
ﺃُﺧَﺸِّﻦُ
jag - nutid