Arabiska för bli grov, vara grov

khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
bli grov, vara grov – dåtid han
yakhshunu
ﻳَﺨﺸُﻦُ
bli grov, vara grov – nutid han

Det arabiska verbet för att bli grov, vara grov skrivs ﺧَﺸُﻦَ och uttalas khashuna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺸُﻦُ och uttalas yakhshunu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli grov, vara grov består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, shin som skrivs och uttalas sh och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli grov, vara grov

Alla bokstäver i bli grov, vara grov

ﺧَﺸُﻦَ
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kha
kh
shin
sh
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bli grov, vara grov består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺸُﻦَ och uttalas khashuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli grov, vara grov

dåtid
nutid
han
khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
han - dåtid
yakhshunu
ﻳَﺨﺸُﻦُ
han - nutid
hon
khashunat
ﺧَﺸُﻨَﺖ
hon - dåtid
takhshunu
ﺗَﺨﺸُﻦُ
hon - nutid
jag
khashuntu
ﺧَﺸُﻨﺖُ
jag - dåtid
'akhshunu
ﺃَﺧﺸُﻦُ
jag - nutid