Arabiska för grov

khashin
ﺧَﺸِﻦ
grov – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grov uttalas khashin och skrivs ﺧَﺸِﻦ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grov

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grov består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grov

Alla bokstäver i grov

ﺧَﺸِﻦ
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺸـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kha
kh
shin
sh
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för grov består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺸِﻦ och uttalas khashin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver