Arabiska för gräla

takhaaSama
ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
gräla – dåtid han
yatakhaaSamu
ﻳَﺘَﺨَﺎﺻَﻢُ
gräla – nutid han

Det arabiska verbet för att gräla skrivs ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ och uttalas takhaaSama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﺎﺻَﻢُ och uttalas yatakhaaSamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräla består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gräla

Alla bokstäver i gräla

ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
kha
kh
alef
Sad
S
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för gräla består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ och uttalas takhaaSama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av gräla

dåtid
nutid
han
takhaaSama
ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
han - dåtid
yatakhaaSamu
ﻳَﺘَﺨَﺎﺻَﻢُ
han - nutid
hon
takhaaSamat
ﺗَﺨَﺎﺻَﻤَﺖ
hon - dåtid
tatakhaaSamu
ﺗَﺘَﺨَﺎﺻَﻢُ
hon - nutid
jag
takhaaSamtu
ﺗَﺨَﺎﺻَﻤﺖُ
jag - dåtid
'atakhaaSamu
ﺃَﺗَﺨَﺎﺻَﻢُ
jag - nutid