Arabiska för motpart, motståndare

mukhaaSim
ﻣُﺨَﺎﺻِﻢ
motpart, motståndare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motpart, motståndare uttalas mukhaaSim och skrivs ﻣُﺨَﺎﺻِﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: juridik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motpart, motståndare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motpart, motståndare

Alla bokstäver i motpart, motståndare

ﻣُﺨَﺎﺻِﻢ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
kha
kh
alef
Sad
S
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för motpart, motståndare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺎﺻِﻢ och uttalas mukhaaSim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver