Arabiska för konkurrent, motståndare

khaSm
ﺧَﺼﻢ
konkurrent, motståndare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konkurrent, motståndare uttalas khaSm och skrivs ﺧَﺼﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns konkurrent, motståndare i:

khuSuum
ﺧُﺼُﻮﻡ
konkurrent, motståndare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konkurrent, motståndare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konkurrent, motståndare

Alla bokstäver i konkurrent, motståndare

ﺧَﺼﻢ
ﺧـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kha
kh
Sad
S
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för konkurrent, motståndare består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺼﻢ och uttalas khaSm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver