Arabiska för vara kapabel

tamakkana
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
vara kapabel – dåtid han
yatamakkanu
ﻳَﺘَﻤَﻜَّﻦُ
vara kapabel – nutid han

Det arabiska verbet för att vara kapabel skrivs ﺗَﻤَﻜَّﻦَ och uttalas tamakkana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻤَﻜَّﻦُ och uttalas yatamakkanu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara kapabel består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara kapabel

Alla bokstäver i vara kapabel

ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
mim
m
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för vara kapabel består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﻜَّﻦَ och uttalas tamakkana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara kapabel

tafa33ala blir tamakkana

Vi har sett att det arabiska ordet för vara kapabel skrivs ﺗَﻤَﻜَّﻦَ och uttalas tamakkana. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är m, k och n, blir ordet tamakkana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara kapabel

Böjningsformer av vara kapabel

dåtid
nutid
han
tamakkana
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
han - dåtid
yatamakkanu
ﻳَﺘَﻤَﻜَّﻦُ
han - nutid
hon
tamakkanat
ﺗَﻤَﻜَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tatamakkanu
ﺗَﺘَﻤَﻜَّﻦُ
hon - nutid
jag
tamakkantu
ﺗَﻤَﻜَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'atamakkanu
ﺃَﺗَﻤَﻜَّﻦُ
jag - nutid