Arabiska för vara möjlig

'amkana
ﺃَﻣﻜَﻦَ
vara möjlig – dåtid han
yumkinu
ﻳُﻤﻜِﻦُ
vara möjlig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara möjlig skrivs ﺃَﻣﻜَﻦَ och uttalas 'amkana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤﻜِﻦُ och uttalas yumkinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara möjlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara möjlig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara möjlig

Alla bokstäver i vara möjlig

ﺃَﻣﻜَﻦَ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
mim
m
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för vara möjlig består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣﻜَﻦَ och uttalas 'amkana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara möjlig

'af3ala blir 'amkana

Vi har sett att det arabiska ordet för vara möjlig skrivs ﺃَﻣﻜَﻦَ och uttalas 'amkana. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är m, k och n, blir ordet 'amkana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara möjlig

Böjningsformer av vara möjlig

dåtid
nutid
han
'amkana
ﺃَﻣﻜَﻦَ
han - dåtid
yumkinu
ﻳُﻤﻜِﻦُ
han - nutid
hon
'amkanat
ﺃَﻣﻜَﻨَﺖ
hon - dåtid
tumkinu
ﺗُﻤﻜِﻦُ
hon - nutid
jag
'amkantu
ﺃَﻣﻜَﻨﺖُ
jag - dåtid
'umkinu
ﺃُﻣﻜِﻦُ
jag - nutid