Arabiska för förmåga

tamakkun
ﺗَﻤَﻜُّﻦ
förmåga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förmåga uttalas tamakkun och skrivs ﺗَﻤَﻜُّﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förmåga består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, kaf som skrivs och uttalas k och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förmåga

Alla bokstäver i förmåga

ﺗَﻤَﻜُّﻦ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﻜـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
mim
m
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för förmåga består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﻜُّﻦ och uttalas tamakkun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förmåga

tafa33ul blir tamakkun

Vi har sett att det arabiska ordet för förmåga skrivs ﺗَﻤَﻜُّﻦ och uttalas tamakkun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är m, k och n, blir ordet tamakkun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förmåga