Arabiska för förse med fransar

haddaba
ﻫَﺪَّﺏَ
förse med fransar – dåtid han
yuhaddibu
ﻳُﻬَﺪِّﺏُ
förse med fransar – nutid han

Det arabiska verbet för att förse med fransar skrivs ﻫَﺪَّﺏَ och uttalas haddaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻬَﺪِّﺏُ och uttalas yuhaddibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förse med fransar består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förse med fransar

Alla bokstäver i förse med fransar

ﻫَﺪَّﺏَ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ha
h
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förse med fransar består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺪَّﺏَ och uttalas haddaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förse med fransar

fa33ala blir haddaba

Vi har sett att det arabiska ordet för förse med fransar skrivs ﻫَﺪَّﺏَ och uttalas haddaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är h, d och b, blir ordet haddaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förse med fransar

Böjningsformer av förse med fransar

dåtid
nutid
han
haddaba
ﻫَﺪَّﺏَ
han - dåtid
yuhaddibu
ﻳُﻬَﺪِّﺏُ
han - nutid
hon
haddabat
ﻫَﺪَّﺑَﺖ
hon - dåtid
tuhaddibu
ﺗُﻬَﺪِّﺏُ
hon - nutid
jag
haddabtu
ﻫَﺪَّﺑﺖُ
jag - dåtid
'uhaddibu
ﺃُﻫَﺪِّﺏُ
jag - nutid