Arabiska för frans, ögonfrans

hudb
ﻫُﺪﺏ
frans, ögonfrans – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frans, ögonfrans uttalas hudb och skrivs ﻫُﺪﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns frans, ögonfrans i:

'ahdaab
ﺃَﻫﺪَﺍﺏ
frans, ögonfrans – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frans, ögonfrans består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frans, ögonfrans

Alla bokstäver i frans, ögonfrans

ﻫُﺪﺏ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ha
h
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för frans, ögonfrans består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫُﺪﺏ och uttalas hudb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frans, ögonfrans

fu3l blir hudb

Vi har sett att det arabiska ordet för frans, ögonfrans skrivs ﻫُﺪﺏ och uttalas hudb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är h, d och b, blir ordet hudb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frans, ögonfrans