Arabiska för ton

naghma
ﻧَﻐﻤَﺔ
ton – femininum singular

Det arabiska ordet för ton uttalas naghma och skrivs ﻧَﻐﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ton i:

naghmaat
ﻧَﻐﻤَﺎﺕ
ton – femininum plural
Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ton består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ghayn som skrivs och uttalas gh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ton

Alla bokstäver i ton

ﻧَﻐﻤَﺔ
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
nun
n
ghayn
gh
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ton består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻐﻤَﺔ och uttalas naghma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver