Arabiska för humma, intonera

naghghama
ﻧَﻐَّﻢَ
humma, intonera – dåtid han
yunaghghimu
ﻳُﻨَﻐِّﻢُ
humma, intonera – nutid han

Det arabiska verbet för att humma, intonera skrivs ﻧَﻐَّﻢَ och uttalas naghghama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻐِّﻢُ och uttalas yunaghghimu. Se fler böjningar

Kategori: musik
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet humma, intonera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ghayn som skrivs och uttalas gh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med humma, intonera

Alla bokstäver i humma, intonera

ﻧَﻐَّﻢَ
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
ghayn
gh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för humma, intonera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻐَّﻢَ och uttalas naghghama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av humma, intonera

dåtid
nutid
han
naghghama
ﻧَﻐَّﻢَ
han - dåtid
yunaghghimu
ﻳُﻨَﻐِّﻢُ
han - nutid
hon
naghghamat
ﻧَﻐَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tunaghghimu
ﺗُﻨَﻐِّﻢُ
hon - nutid
jag
naghghamtu
ﻧَﻐَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'unaghghimu
ﺃُﻧَﻐِّﻢُ
jag - nutid