Arabiska för melodi

nagham
ﻧَﻐَﻢ
melodi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för melodi uttalas nagham och skrivs ﻧَﻐَﻢ.

Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet melodi består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ghayn som skrivs och uttalas gh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med melodi

Alla bokstäver i melodi

ﻧَﻐَﻢ
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻐـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
ghayn
gh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för melodi består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻐَﻢ och uttalas nagham.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver