Arabiska för tålmodig

Saabir
ﺻَﺎﺑِﺮ
tålmodig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tålmodig uttalas Saabir och skrivs ﺻَﺎﺑِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tålmodig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tålmodig

Alla bokstäver i tålmodig

ﺻَﺎﺑِﺮ
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
Sad
S
alef
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tålmodig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺑِﺮ och uttalas Saabir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tålmodig

faa3il blir Saabir

Vi har sett att det arabiska ordet för tålmodig skrivs ﺻَﺎﺑِﺮ och uttalas Saabir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, b och r, blir ordet Saabir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tålmodig