Arabiska för tålmodig

Sabuur
ﺻَﺒُﻮﺭ
tålmodig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tålmodig uttalas Sabuur och skrivs ﺻَﺒُﻮﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tålmodig i:

Sabuura
ﺻَﺒُﻮﺭَﺓ
tålmodig – femininum singular
Subur
ﺻُﺒُﺮ
tålmodig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tålmodig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tålmodig

Alla bokstäver i tålmodig

ﺻَﺒُﻮﺭ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ـﺮ
 
Sad
S
beh
b
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för tålmodig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺒُﻮﺭ och uttalas Sabuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tålmodig

fa3uul blir Sabuur

Vi har sett att det arabiska ordet för tålmodig skrivs ﺻَﺒُﻮﺭ och uttalas Sabuur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är S, b och r, blir ordet Sabuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tålmodig