Arabiska för uttala

talaffaZa
ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
uttala – dåtid han
yatalaffaZu
ﻳَﺘَﻠَﻔَّﻆُ
uttala – nutid han

Det arabiska verbet för att uttala skrivs ﺗَﻠَﻔَّﻆَ och uttalas talaffaZa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﻔَّﻆُ och uttalas yatalaffaZu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttala består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttala

Alla bokstäver i uttala

ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
ta
t
lam
l
fa
f
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för uttala består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﻔَّﻆَ och uttalas talaffaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttala

tafa33ala blir talaffaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för uttala skrivs ﺗَﻠَﻔَّﻆَ och uttalas talaffaZa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, f och Z, blir ordet talaffaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttala

Böjningsformer av uttala

dåtid
nutid
han
talaffaZa
ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
han - dåtid
yatalaffaZu
ﻳَﺘَﻠَﻔَّﻆُ
han - nutid
hon
talaffaZat
ﺗَﻠَﻔَّﻈَﺖ
hon - dåtid
tatalaffaZu
ﺗَﺘَﻠَﻔَّﻆُ
hon - nutid
jag
talaffaZtu
ﺗَﻠَﻔَّﻈﺖُ
jag - dåtid
'atalaffaZu
ﺃَﺗَﻠَﻔَّﻆُ
jag - nutid