Arabiska för term, uttal

lafZ
ﻟَﻔﻆ
term, uttal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för term, uttal uttalas lafZ och skrivs ﻟَﻔﻆ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns term, uttal i:

'alfaaZ
ﺃَﻟﻔَﺎﻅ
term, uttal – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet term, uttal består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med term, uttal

Alla bokstäver i term, uttal

ﻟَﻔﻆ
ﻟـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
lam
l
fa
f
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för term, uttal består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻔﻆ och uttalas lafZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för term, uttal

fa3l blir lafZ

Vi har sett att det arabiska ordet för term, uttal skrivs ﻟَﻔﻆ och uttalas lafZ. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, f och Z, blir ordet lafZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som term, uttal