När jag drömmer kommer svaren till mig.

Den arabiska frasen När jag drömmer kommer svaren till mig. uttalas 3indamaa 'aHlumu ta'tiinii al'ajwibatu och skrivs ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ ﺃَﺣﻠُﻢُ ﺗَﺄﺗِﻴﻨِﻲ ﺍَﻟﺄَﺟﻮِﺑَﺔُ

De arabiska orden i När jag drömmer kommer svaren till mig.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen När jag drömmer kommer svaren till mig.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

medan, när

ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ
Uttal: 3indamaa
Svensk versättning: medan, när
Ordklass: konjunktion

att drömma

ﺃَﺣﻠُﻢُ
Uttal: 'aHlumu
Svensk versättning (av ordets grundform): att drömma
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att drömma

ﺣَﻠَﻢَ
Halama
(dåtid han)

att komma

ﺗَﺄﺗِﻴﻨِﻲ
Uttal: ta'tiinii
Svensk versättning (av ordets grundform): att komma
Ordklass: verb
person: hon
tempus: nutid

Grundformen av att komma

ﺃَﺗَﻰ
'ataa
(dåtid han)
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

svar

ﺍَﻟﺄَﺟﻮِﺑَﺔُ
Uttal: al'ajwibatu
Svensk versättning (av ordets grundform): svar
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av svar

ﺟَﻮَﺍﺏ
jawaab
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.