Jag har glömt värmen från dina sista steg.

Den arabiska frasen Jag har glömt värmen från dina sista steg. uttalas nasiitu dif'a khuTwaatika al'akhiirati och skrivs ﻧَﺴِﻴﺖُ ﺩِﻑﺀَ ﺧُﻄﻮَﺍﺗِﻚَ ﺍَﻟﺄَﺧِﻴﺮَﺓِ

De arabiska orden i Jag har glömt värmen från dina sista steg.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag har glömt värmen från dina sista steg.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att glömma

ﻧَﺴِﻴﺖُ
Uttal: nasiitu
Svensk versättning (av ordets grundform): att glömma
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att glömma

ﻧَﺴِﻲَ
nasiya
(dåtid han)

hetta, värme

ﺩِﻑﺀَ
Uttal: dif'a
Svensk versättning: hetta, värme
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

steg

ﺧُﻄﻮَﺍﺗِﻚَ
Uttal: khuTwaatika
Svensk versättning (av ordets grundform): steg
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
regelbunden pluralböjning
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av steg

ﺧُﻄﻮَﺓ
khuTwa
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻚَ
ka
din (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

nyligast, senast, sist

ﺍَﻟﺄَﺧِﻴﺮَﺓِ
Uttal: al'akhiirati
Svensk versättning (av ordets grundform): nyligast, senast, sist
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av nyligast, senast, sist

ﺃَﺧِﻴﺮ
'akhiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.