The teacher gives his instructions to the student.

Den arabiska frasen The teacher gives his instructions to the student. uttalas yu3Tii almu3allimu tawjiihaatihu liTTaalibati och skrivs ﻳُﻌﻄِﻲ ﺍَﻟﻤُﻌَﻠِّﻢُ ﺗَﻮﺟِﻴﻬَﺎﺗِﻪُ ﻟِﻠﻄَّﺎﻟِﺒَﺔِ

De arabiska orden i The teacher gives his instructions to the student.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen The teacher gives his instructions to the student.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att ge

ﻳُﻌﻄِﻲ
Uttal: yu3Tii
Svensk versättning (av ordets grundform): att ge
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att ge

ﺃَﻋﻄَﻰ
'a3Taa
(dåtid han)

lärare

ﺍَﻟﻤُﻌَﻠِّﻢُ
Uttal: almu3allimu
Svensk versättning (av ordets grundform): lärare
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av lärare

ﻣُﻌَﻠِّﻢ
mu3allim
(singular, obestämd form, utan kasus)

instruktion, vägledning

ﺗَﻮﺟِﻴﻬَﺎﺗِﻪُ
Uttal: tawjiihaatihu
Svensk versättning (av ordets grundform): instruktion, vägledning
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
regelbunden pluralböjning
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av instruktion, vägledning

ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
tawjiih
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

student

ﺍَﻟﻄَّﺎﻟِﺒَﺔِ
Uttal: aTTaalibati
Svensk versättning (av ordets grundform): student
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av student

ﻃَﺎﻟِﺐ
Taalib
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.