Arabiska för student

Taalib
ﻃَﺎﻟِﺐ
student – maskulinum singular

Det arabiska ordet för student uttalas Taalib och skrivs ﻃَﺎﻟِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns student i:

Taaliba
ﻃَﺎﻟِﺒَﺔ
student – femininum singular
Taalibaat
ﻃَﺎﻟِﺒَﺎﺕ
student – femininum plural
Tullaab
ﻃُﻠَّﺎﺏ
student – maskulinum plural
Kategori: utbildning
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet student

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet student består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med student

Alla bokstäver i student

ﻃَﺎﻟِﺐ
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
alef
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för student består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻟِﺐ och uttalas Taalib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för student

faa3il blir Taalib

Vi har sett att det arabiska ordet för student skrivs ﻃَﺎﻟِﺐ och uttalas Taalib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är T, l och b, blir ordet Taalib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som student