Kanske en resa ger nya tankar.

Den arabiska frasen Kanske en resa ger nya tankar. uttalas la3alla safaran ya'tii bifikratin jadiidatin och skrivs ﻟَﻌَﻞَّ ﺳَﻔَﺮﺍً ﻳَﺄﺗِﻲ ﺑِﻔِﻜﺮَﺓٍ ﺟَﺪِﻳﺪَﺓٍ

De arabiska orden i Kanske en resa ger nya tankar.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Kanske en resa ger nya tankar.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

kanske

ﻟَﻌَﻞَّ
Uttal: la3alla
Svensk versättning: kanske
Ordklass: adverb

resa, resande

ﺳَﻔَﺮﺍً
Uttal: safaran
Svensk versättning (av ordets grundform): resa, resande
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av resa, resande

ﺳَﻔَﺮ
safar
(singular, obestämd form, utan kasus)

att komma

ﻳَﺄﺗِﻲ
Uttal: ya'tii
Svensk versättning (av ordets grundform): att komma
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att komma

ﺃَﺗَﻰ
'ataa
(dåtid han)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

idé

ﻓِﻜﺮَﺓٍ
Uttal: fikratin
Svensk versättning (av ordets grundform): idé
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av idé

ﻓِﻜﺮَﺓ
fikra
(singular, obestämd form, utan kasus)

ny

ﺟَﺪِﻳﺪَﺓٍ
Uttal: jadiidatin
Svensk versättning (av ordets grundform): ny
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av ny

ﺟَﺪِﻳﺪ
jadiid
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.