Det är mycket svårt att rita ansikten.

Den arabiska frasen Det är mycket svårt att rita ansikten. uttalas rasmu alwujuuhi Sa3bun kathiiran och skrivs ﺭَﺳﻢُ ﺍَﻟﻮُﺟُﻮﻩِ ﺻَﻌﺐٌ ﻛَﺜِﻴﺮﺍً

De arabiska orden i Det är mycket svårt att rita ansikten.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är mycket svårt att rita ansikten.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

ritande

ﺭَﺳﻢُ
Uttal: rasmu
Svensk versättning (av ordets grundform): ritande
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av ritande

ﺭَﺳﻢ
rasm
(singular, obestämd form, utan kasus)

ansikte

ﺍَﻟﻮُﺟُﻮﻩِ
Uttal: alwujuuhi
Svensk versättning (av ordets grundform): ansikte
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av ansikte

ﻭَﺟﻪ
wajh
(singular, obestämd form, utan kasus)

svår

ﺻَﻌﺐٌ
Uttal: Sa3bun
Svensk versättning (av ordets grundform): svår
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av svår

ﺻَﻌﺐ
Sa3b
(singular, obestämd form, utan kasus)

mycket, många

ﻛَﺜِﻴﺮﺍً
Uttal: kathiiran
Svensk versättning (av ordets grundform): mycket, många
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av mycket, många

ﻛَﺜِﻴﺮ
kathiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.