Jag känner inspiration.

Den arabiska frasen Jag känner inspiration. uttalas 'ash3uru bial'ilhaami och skrivs ﺃَﺷﻌُﺮُ ﺑِﺎَﻟﺈِﻟﻬَﺎﻡِ

De arabiska orden i Jag känner inspiration.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag känner inspiration.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att känna

ﺃَﺷﻌُﺮُ
Uttal: 'ash3uru
Svensk versättning (av ordets grundform): att känna
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att känna

ﺷَﻌَﺮَ
sha3ara
(dåtid han)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

inspiration

ﺍَﻟﺈِﻟﻬَﺎﻡِ
Uttal: al'ilhaami
Svensk versättning (av ordets grundform): inspiration
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av inspiration

ﺇِﻟﻬَﺎﻡ
'ilhaam
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.