Arabiska för kissa

shakhkha
ﺷَﺦَّ
kissa – dåtid han
yashukhkhu
ﻳَﺸُﺦُّ
kissa – nutid han

Det arabiska verbet för att kissa skrivs ﺷَﺦَّ och uttalas shakhkha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸُﺦُّ och uttalas yashukhkhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kissa består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kha som skrivs och uttalas kh och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kissa

Alla bokstäver i kissa

ﺷَﺦَّ
ﺷـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
shin
sh
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för kissa består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺦَّ och uttalas shakhkha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av kissa

dåtid
nutid
han
shakhkha
ﺷَﺦَّ
han - dåtid
yashukhkhu
ﻳَﺸُﺦُّ
han - nutid
hon
shakhkhat
ﺷَﺨَّﺖ
hon - dåtid
tashukhkhu
ﺗَﺸُﺦُّ
hon - nutid
jag
shakhakhtu
ﺷَﺨَﺨﺖُ
jag - dåtid
'ashukhkhu
ﺃَﺷُﺦُّ
jag - nutid