Arabiska för urin

shakhkh
ﺷَﺦّ
urin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för urin uttalas shakhkh och skrivs ﺷَﺦّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet urin består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kha som skrivs och uttalas kh och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med urin

Alla bokstäver i urin

ﺷَﺦّ
ﺷـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
shin
sh
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för urin består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺦّ och uttalas shakhkh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver