Arabiska för luta

3akaza
ﻋَﻜَﺰَ
luta – dåtid han
ya3kuzu
ﻳَﻌﻜُﺰُ
luta – nutid han

Det arabiska verbet för att luta skrivs ﻋَﻜَﺰَ och uttalas 3akaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻜُﺰُ och uttalas ya3kuzu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet luta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, kaf som skrivs och uttalas k och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i luta

ﻋَﻜَﺰَ
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺰ
 
ayn
3
kaf
k
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för luta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻜَﺰَ och uttalas 3akaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för luta

fa3ala blir 3akaza

Vi har sett att det arabiska ordet för luta skrivs ﻋَﻜَﺰَ och uttalas 3akaza. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, k och z, blir ordet 3akaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som luta

Böjningsformer av luta

dåtid
nutid
han
3akaza
ﻋَﻜَﺰَ
han - dåtid
ya3kuzu
ﻳَﻌﻜُﺰُ
han - nutid
hon
3akazat
ﻋَﻜَﺰَﺕ
hon - dåtid
ta3kuzu
ﺗَﻌﻜُﺰُ
hon - nutid
jag
3akaztu
ﻋَﻜَﺰﺕُ
jag - dåtid
'a3kuzu
ﺃَﻋﻜُﺰُ
jag - nutid